Przeładunki w porcie gdyńskim

Przeładunek towarów w porcie gdyńskim w grudniu 1930 roku

W okresie od 10 do 23 b. m. przeładunek węgla eksportowego na statki w portach Gdańska i Gdyni osiągnął łącznie 337.842 t., w czem w porcie gdańskim — 228.108 t., a gdyńskim — 109.734 tonny. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Stanowi to w przeładunku węgla zwiększenie o 17.913 t., czyli o 5,6 proc. Z cyfr powyższych wynika, że przeładunek węgla w portach polskich systematycznie się zwiększa. Szczególnie szybko rośnie przeładunek węgla w Gdyni, przez którą obecnie przechodzi codziennie około
50 proc, węgla, kierowanego przez Gdańsk. Niewątpliwie w najbliższych miesiącach stosunek ten będzie się zmieniał na korzyść stale rozszerzającego się portu gdyńskiego.

Źródło: Przeładunek w Gdyni, “Gazeta Kaszubska” 1930, nr 279, s. 3

Przeczytaj również

Najnowsze