Przyjazd wycieczki największej polskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych. Gdzie w liczbie 140 osób udadzą się z Gdyni na objazd po całej Polsce // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 150, s. 9

Przyjazd wycieczki największej polskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych. Gdzie w liczbie 140 osób udadzą się z Gdyni na objazd po całej Polsce // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 150, s. 9