Przyspieszenie przewozów drobnicowych pomiędzy Gdynią a Czechosłowacją // Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1936, nr 8, s. 9

Przyspieszenie przewozów drobnicowych pomiędzy Gdynią a Czechosłowacją