Opłaty stemplowe w portach Polskiego Obszaru Celnego / B. Kasprowicz// Biuletyn Izby Przemysłowo-Handlowej. – 1935, nr 1/2, s. 9-11

Opłaty stemplowe w portach Polskiego Obszaru Celnego