Przyszłość portu gdyńskiego / Bohdan Szermer // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 165-174. – Il.

Przyszłość portu gdyńskiego