Gdyńskie Forum Morskie wczoraj, dziś i jutro / Romuald Szurowski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. [183]-187. – Il.

Gdyńskie Forum Morskie