Przywrócenie samorządu w Gdyni / Marjan Zawodny // [Materiał wyborczy Narodowego Bloku Gospodarczego]