Sprawa oddawania prac przez miasto tutejszym rzemieślnikom / Stanisław Szary // [Materiał wyborczy Narodowego Bloku Gospodarczego]