Publiczna Szkoła Powszechna Nr 14 im. Czwartaków w Gdyni // Jednodniówka Publ. Szkoły Powszechnej im. Czwartaków w Gdyni. – 8.VI.1939, nr 14. – Il., portr.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 14 im. Czwartaków w Gdyni