Zakładanie ogródka szkolnego w szkole Czwartaków // Jednodniówka Publ. Szkoły Powszechnej nr 14 im. Czwartaków 18.VI.1939. – Il.

Zakładanie ogródka szkolnego w szkole Czwartaków