“Pułaski” odpłynął do Ameryki // Latarnia Morska. – 1934, nr 7, s. 11

Pułaski odpłynął do Ameryki