Rada Interesantów Portu w Gdyni // Jednodniówki Oddziału Związku Legjonistów w Gdyni. Z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 14.VIII 1932. – s. 23. – Nakładem Oddziału Związku Legjonistów w Gdyni

Rada Interesantów Portu w Gdyni