Towarzystwo Transportowe ATLANTIC // Jednodniówki Oddziału Związku Legjonistów w Gdyni. Z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad polskiem morzem 14.VIII 1932. – s. 24. – Nakładem Oddziału Związku Legjonistów w Gdyni

Towarzystwo Transportowe ATLANTIC