Rada Interesantów Portu [w:] Rocznik Rady Interesantów Portu w Gdyni 1932-1933, s. 8-14

Rada Interesantów Portu Rada Interesantów Portu