Benisławski Michał, [w:] Rocznik Rady Interesantów Portu 1932-1933, s. 3-5. – Portr.

Benisławski Michał