Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta. – 1994, 14 – 20 stycznia