Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 12 – 19 sierpnia