Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 19 – 25 sierpnia