Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 22 – 28 lipca