Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 14 – 20 października