Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 7 – 13 października