Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 21 – 27 października