Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 16 – 22 września