Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 26 sierpnia – 1 września