Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 23 – 29 września