Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 25 listopada – 1 grudnia