Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 11 – 17 listopada