Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 28 października – 3 listopada