Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 15 – 21 lipca