Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 30 września – 6 października