Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1992, 4 – 10 listopada