RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1995/1996, 28 grudnia – 4 stycznia