RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1996, 5 – 11 stycznia