RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1995, 20 – 26 stycznia