RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1996, 19 – 25 stycznia