RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1996, 25 stycznia -1 lutego (Nr 205)