Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1996, 12 – 18 stycznia