Ratusz. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1997, 17 – 23 stycznia