RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta. – 1997, 24 – 30 stycznia