RATUSZ. Informacje Rady i Zarządu Miasta . – 1997, 10 – 16 stycznia