Regulamin dla Tymczasowej Komisji Inspekcyjnej bezpieczeństwa statków handlowych morskich, dotyczący kontroli nośności i jakości kół i pasów ratunkowych używanych na polskich statkach handlowych morskich // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 12, s. 30

Regulamin dla Tymczasowej Komisji bezpieczeństwa