Znaczenie Gdyni w jej stosunkach z kolonjami / Wacław Ostrowski // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 12, s. 4

Znaczenie Gdyni w jej stosunkach z kolonjami