Regularne linje portu gdyńskiego // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 43

Regularne linje portu gdyńskiego