Przyjazd nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 41

Przyjazd nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych