Rehabilitacja Józefa Wardyna. Sąd uwolnił go od zarzutu fałszerstw wekslowych // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 152, s. 6