FINANSE MIEJSKIE, [W:] ROCZNIK STATYSTYCZNY GDYNI, REDAKCJA BOLESŁAW POLKOWSKI KIEROWNIK BIURA STATYSTYCZNEGO, GDYNIA 1937

Rocznik-Statystyczny-Gdyni-102