Rekordowy rok 1934 dla polskiego rybołówstwa morskiego / B. Sotkowski // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 8, s. 10

Rekordowy rok 1934 dla polskiego rybołówstwa morskiego