Relacje uczestników i świadków wydarzeń // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. 122-135. – Il.

Relacje uczestników i świadków wydarzeń