“Gdynia Zachód”. Pierwsza realizacja: Chwarzno / Jadwiga Hryncewicz // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. [136]-141. – Il., map.

"Gdynia Zachód". Pierwsza realizacja: Chwarzno