Rezolucja zjazdu oficerów Marynarki Handlowej // Morze. – 1925, nr 5, s. 10

Rezolucja zjazdu oficerów Marynarki Handlowej // Morze. - 1925, nr 5, s. 10